Guitar Rig Crack je procesor za efekte odličan za izradu efekata sekvenci, za grijanje znak, i da za snimanje gitare. Sastavljen FACTORY SELECTION pruža 13 udaraca, a cijevni pojačavač i ormar i modifikatori. Besplatno gitara ...