NovaBench Crack 2019 je komponenta benchmark programa za Windows. Oni su, primjerice, podijeljeni na; GPU testovi izračunavaju test uključuju renderiranje i podršku za GPU-ove. Testovi nisu toliko složeni da se testovi na disku usredotočuju na brzine vožnje i ...